Journal of Life and Medical Sciences 2 (36)/2023

Journal of Life and Medical Sciences 2 (36)/2023

Katarzyna Kamińska, Kamil Bielak (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), Marzena Świstak (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie)

Deontology of the communication process the oncologist and the patient

PDF

DOI: 10.5281/zenodo.10035091

Paulina Droździel (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie), Aleksandra Sobieszczańska-Droździel (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) 

Current views on the problem of addiction in the elderly

PDF

DOI: 10.5281/zenodo.10569865

Patryk Ciećko, Dawid Kowalczyk, Katarzyna Masternak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

Change in the density of the moose population in the forest areas of the Regional Directorate of State Forests in Lublin in 2013-2021

PDF

DOI: 10.5281/zenodo.10607796

Zofia Maria Wójcik, Damian Zieliński (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

Environmental enrichment model for the Leopard Gecko (Eublepharis macularius)

PDF

DOI: 10.5281/zenodo.10616351

Natalia Kuczka, Agata Kiciak, Marek Kardas (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

Sensory quality of milk and its plant substitutes in relation to the dietary preferences of a selected group of students

PDF

DOI: 10.5281/zenodo.10622385

Agata Majecka, Adrianna Winnicka (Uniwersytet Łódzki) 

Promising molecular targets in ovarian cancer therapy

PDF

DOI: 10.5281/zenodo.10694949

Katarzyna Agnieszka Piekacz, Beata Szczepanik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 

Application of clay minerals for removing tetracycline and ciprofloxacin from water

PDF

DOI: 10.5281/zenodo.10800820

Karolina Surowiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskie w Lublinie) 

Perspektywy hipertermii magnetycznej w nowoczesnym podejściu do leczenia nowotworów

PDF

DOI: 10.5281/zenodo.10724974