X FORUM MŁODYCH NAUKOWCÓW

X Forum Młodych Naukowców

Nauki przyrodnicze i medyczne

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej: 1 grudnia (on-line) i 2 grudnia 2023 r. (stacjonarnie – aula 101, budynek AGRO II, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15). Będą jej towarzyszyły wydarzenia on-line promujące wiedzę z zakresu szeroko rozumianych nauk przyrodniczych i medycznych. Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów i młodych naukowców do udziału. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim Uczestnikom i członkom Komitetu Naukowego możliwość owocnej dyskusji.

II Komunikat X Forum Młodych Naukowców 2023_harmonogram (ogólny)

II Komunikat X Forum Młodych Naukowców 2023_harmonogram (szczegółowy)

Organizator: Stowarzyszenie Młodych Naukowców
Współorganizatorzy: Rada Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, SKN Turystyczno-Krajoznawcze (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), SKN Laboratoryjnej Genetyki Medycznej (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Patronat: Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Wsparcie organizacyjne: Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni, Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin – Referat Marketingu, Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin. 

Konferencję dofinansowano z programu MEiN Doskonała Nauka – moduł: Wsparcie konferencji naukowych.

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Aneta Strachecka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Ekofizjologii Bezkręgowców i Biologii Eksperymentalnej)
prof. dr hab. n. med. Iwona Wertel (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii)
dr hab. Anna Mazurek-Kusiak, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Turystyki i Rekreacji)
dr hab. Barbara Futa, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa)
dr hab. Emilia Janeczko, profesor SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Użytkowania Lasu)
dr hab. Paulina Gil-Kulik (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Genetyki Klinicznej)
dr n. farm. Przemysław Kołodziej, prof. UM (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Pracownia Diagnostyki Parazytologicznej)
dr Agata Kobyłka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Turystyki i Rekreacji)
dr Agnieszka Chłopaś-Konowałek (Katedra Medycyny Sądowej, Zakład Technik Molekularnych, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
dr Aleksander Herman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Pedagogiki Społecznej)
dr inż. Joanna Gmitrowicz-Iwan (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Nauk o Środowisku Glebowym)
dr Julia Wojciechowska-Solis (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Agroturystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich)
dr Karolina Ziora-Jakutowicz (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)
dr Lidia Kotuła (Uniwersytet Medyczne w Lublinie, Zakład Genetyki Klinicznej)
dr Magdalena Kugiejko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Turystyki i Rekreacji)
dr inż. Magdalena Myszura-Dymek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami)
dr inż. Małgorzata Woźnicka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Użytkowania Lasu)
dr inż. Magdalena Śmiglak-Krajewska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Finansów i Rachunkowości)
dr Małgorzata Wasilewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Chemii Fizycznej)
dr Mateusz Gortat (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku)
dr Milena Jaremek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Ekofizjologii Bezkręgowców i Biologii Eksperymentalnej)
dr inż. Monika Jaroszuk-Sierocińska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Nauk o Środowisku Glebowym)
dr inż. Natalia Korcz (Stowarzyszenie Młodych Naukowców)

Komitet Organizacyjny

dr Agata Kobyłka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Stowarzyszenie Młodych Naukowców) – przewodnicząca
dr Mateusz Gortat (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku) – wiceprzewodniczący
dr hab. Paulina Gil-Kulik (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Stowarzyszenie Młodych Naukowców)
dr Aleksander Herman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Stowarzyszenie Młodych Naukowców)
dr Dorota Suszczyk (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
dr Lidia Kotuła (Uniwersytet Medyczne w Lublinie, Stowarzyszenie Młodych Naukowców)
dr Małgorzata Wasilewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Stowarzyszenie Młodych Naukowców)
dr Milena Jaremek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Stowarzyszenie Młodych Naukowców)
dr inż. Natalia Korcz (Stowarzyszenie Młodych Naukowców)
mgr Anna Pawłowska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
mgr inż. Karolina Różaniecka (Rada Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie)
mgr Maciej S. Bryś (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
lek. Paweł Kuś (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie)
Aleksandra Ozygała (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, SKN Laboratoryjnej Genetyki Medycznej)
Dominika Przywara (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, SKN Laboratoryjnej Genetyki Medycznej)
Jakub Walczak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, SKN Turystyczno-Krajoznawcze)
Julia Slysz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, SKN Turystyczno-Krajoznawcze)
Karolina Bieńko (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, SKN Laboratoryjnej Genetyki Medycznej)
Karolina Tarczyńska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, SKN Turystyczno-Krajoznawcze)
Magdalena Sytka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, SKN Turystyczno-Krajoznawcze)
Marta Więckowska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, SKN Laboratoryjnej Genetyki Medycznej)
Monika Wójcik (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, SKN Laboratoryjnej Genetyki Medycznej)

Patronat medialny