POLISH SCIENTIFIC CONFERENCE NATURE 2023

Polish Scientific Conference

NATURE 2023

 Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów i młodych naukowców do udziału w konferencji naukowej, która odbędzie się  27 maja 2023 roku. Spotkanie odbędzie się w formie on-line. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim Uczestnikom i członkom Komitetu Naukowego możliwość owocnej dyskusji. 

Organizator: Stowarzyszenie Młodych Naukowców

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

Komitet Naukowy

dr hab. Anna Mazurek-Kusiak, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr hab. Barbara Futa, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr hab. Grażyna Żukowska, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr hab. Sławomir Ligęza, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr hab. Paulina Gil-Kulik (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
dr n. farm. Przemysław Kołodziej, prof. UM (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
dr Agata Kobyłka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr Aleksander Herman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr Lidia Kotuła (Uniwersytet Medyczne w Lublinie)
dr inż. Joanna Gmitrowicz-Iwan (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr Julia Wojciechowska-Solis (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr Magdalena Kugiejko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr inż. Magdalena Myszura-Dymek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr inż. Magdalena Śmiglak-Krajewska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
dr Małgorzata Wasilewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr Mateusz Gortat (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku)
dr Milena Jaremek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr inż. Monika Jaroszuk-Sierocińska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr inż. Natalia Korcz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

Komitet Organizacyjny

dr Agata Kobyłka (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) – przewodnicząca
dr Mateusz Gortat (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku) – wiceprzewodniczący
dr hab. Paulina Gil-Kulik (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
dr Małgorzata Wasilewska (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr Aleksander Herman (Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
mgr Anna Pawłowska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
mgr Dorota Suszczyk (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
mgr Maciej Bryś (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
lek. Paweł Kuś (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie)
Aleksandra Ozygała (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Dominika Przywara (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Karolina Bieńko (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Marta Więckowska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Monika Wójcik (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)